Book Flights From Loubomo to Bukavu

Quick Comparison Between Loubomo & Bukavu

Local Time

Loubomo

02:59 AM

Bukavu

03:59 AM

Currency

Republic of the Congo

USD

Republic of the Congo

USD

Average temperature

Loubomo

25°C

Bukavu

19°C

Weather in Loubomo for the next 7 days

Mon 25°C Tue 26°C Wed 25°C Thu 25°C Fri 23°C Sat 25°C Sun 25°C

Weather in Bukavu for the next 7 days

Mon 20°C Tue 20°C Wed 20°C Thu 19°C Fri 18°C Sat 18°C Sun 18°C

FAQs About Flights From Loubomo To Bukavu

  • What is the Main Airport in Bukavu?

    When you arrive Bukavu you will be landing in Kavumu.

Top Hotels

Top Flights