Book Flights From Haikou to Luzhou

Quick Comparison Between Haikou & Luzhou

Local Time

Haikou

11:22 AM

Luzhou

11:22 AM

Currency

Peoples Republic of China

CNY

Peoples Republic of China

CNY

FoodBased on Affordable Restaurant

Haikou

22.97 SAR

Luzhou

8.61 SAR

Public TransportOne-way Ticket

Haikou

0.57 SAR

Average temperature

Haikou

20°C

Luzhou

7°C

Weather in Haikou for the next 7 days

Sun 21°C Mon 22°C Tue 21°C Wed 21°C Thu 20°C Fri 19°C Sat 19°C

Weather in Luzhou for the next 7 days

Sun 7°C Mon 11°C Tue 8°C Wed 8°C Thu 5°C Fri 3°C Sat 8°C

FAQs About Flights From Haikou To Luzhou

  • What is the Main Airport in Luzhou?

    When you arrive Luzhou you will be landing in Luzhou.

Top Hotels

Top Flights