Book Flights From Haikou to Liuzhou

Quick Comparison Between Haikou & Liuzhou

Local Time

Haikou

02:57 PM

Liuzhou

02:57 PM

Currency

Peoples Republic of China

CNY

Peoples Republic of China

CNY

FoodBased on Affordable Restaurant

Haikou

22.97 SAR

Public TransportOne-way Ticket

Haikou

0.57 SAR

Liuzhou

1.15 SAR

Average temperature

Haikou

18°C

Liuzhou

15°C

Weather in Haikou for the next 7 days

Mon 15°C Tue 16°C Wed 18°C Thu 20°C Fri 20°C Sat 20°C Sun 21°C

Weather in Liuzhou for the next 7 days

Mon 10°C Tue 12°C Wed 14°C Thu 17°C Fri 15°C Sat 16°C Sun 17°C

FAQs About Flights From Haikou To Liuzhou

  • What is the Main Airport in Liuzhou?

    When you arrive Liuzhou you will be landing in Liuzhou.

Top Hotels

Top Flights