Book Flights From Makabana to Bunia

Quick Comparison Between Makabana & Bunia

Local Time

Makabana

08:48 AM

Bunia

09:48 AM

Currency

Republic of the Congo

USD

Democratic Republic of the Congo

USD

Average temperature

Makabana

26°C

Bunia

21°C

Weather in Makabana for the next 7 days

Fri 25°C Sat 27°C Sun 25°C Mon 26°C Tue 26°C Wed 25°C Thu 26°C

Weather in Bunia for the next 7 days

Fri 19°C Sat 20°C Sun 21°C Mon 21°C Tue 21°C Wed 21°C Thu 21°C

FAQs About Flights From Makabana To Bunia

  • What is the Main Airport in Bunia?

    When you arrive Bunia you will be landing in Bunia.

Top Hotels

Top Flights