Book Flights From Hangzhou to Huizhou

Quick Comparison Between Hangzhou & Huizhou

Local Time

Hangzhou

01:19 PM

Huizhou

01:19 PM

Currency

Peoples Republic of China

CNY

Peoples Republic of China

CNY

FoodBased on Affordable Restaurant

Hangzhou

14.35 SAR

Huizhou

9.46 SAR

Public TransportOne-way Ticket

Hangzhou

1.72 SAR

Huizhou

1.43 SAR

Average temperature

Hangzhou

8°C

Huizhou

20°C

Weather in Hangzhou for the next 7 days

Sat 7°C Sun 8°C Mon 12°C Tue 11°C Wed 8°C Thu 9°C Fri 6°C

Weather in Huizhou for the next 7 days

Sat 21°C Sun 18°C Mon 19°C Tue 20°C Wed 20°C Thu 20°C Fri 17°C

FAQs About Flights From Hangzhou To Huizhou

  • What is the Main Airport in Huizhou?

    When you arrive Huizhou you will be landing in Huizhou.

Top Hotels

Top Flights