Book Flights From Guangzhou to Dhaka

Quick Comparison Between Guangzhou & Dhaka

Local Time

Guangzhou

06:01 AM

Dhaka

04:01 AM

Currency

Peoples Republic of China

CNY

Bangladesh

BDT

FoodBased on Affordable Restaurant

Guangzhou

11.48 SAR

Dhaka

7.09 SAR

Public TransportOne-way Ticket

Guangzhou

1.15 SAR

Dhaka

1.77 SAR

Average temperature

Guangzhou

16°C

Dhaka

20°C

Weather in Guangzhou for the next 7 days

Mon 18°C Tue 18°C Wed 18°C Thu 14°C Fri 12°C Sat 15°C Sun 17°C

Weather in Dhaka for the next 7 days

Mon 20°C Tue 20°C Wed 20°C Thu 20°C Fri 20°C Sat 21°C Sun 20°C

FAQs About Flights From Guangzhou To Dhaka

  • What is the Main Airport in Dhaka?

    When you arrive Dhaka you will be landing in Zia International.

Top Hotels

Top Flights